Brief

Brief (brief projektu) - jest to dokument, który przedstawia klient potencjalnemu zleceniobiorcy, np. ekspertowi, specjaliście, firmie doradczej (w tym agencji PR). To na jego podstawie wymienione podmioty opracowują propozycję działań operacyjnych lub/i strategicznych związanych z procesem kształtowania wizerunku. Brief zawiera ogólne informacje o kliencie i jego ofercie. Czasem również poszerza się go o charakterystykę konkurencji czy konsumentów. Zasadniczą jego część stanowią jednak precyzyjnie uporządkowane cele zarówno o charakterze biznesowym, jak i te, związane z konkretną, zleconą do przygotowania kampanią public relations. Oprócz tego w briefie powinno się zawrzeć takie elementy, jak: misja i wizja firmy, struktura, relacje z otoczeniem, opis grup docelowych, a także historia i pozycja firmy na rynku. Dla właściwej prezentacji, warto również zamieścić w briefie mocne i słabe strony zidentyfikowane przez firmę oraz charakterystykę rynku, aby możliwe było ogólne określenie jej pozycji na tle konkurencji. Nie wolno zapominać o prezentacji dotychczas prowadzonych działań z zakresu public relations. Oczywiście w podsumowaniu briefa powinny się znaleźć również: harmonogram prac i planowany budżet. Im więcej ze wskazanych elementów będzie zawierał brief, tym większe szanse na efekt zwrotny w postaci dostosowanej do potrzeb firmy oferty.
 
autor: Dariusz Tworzydło źródło: Leksykon Public Relations
« powrót
Copyrights © ImPress PR


realizacja : intellect.pl

tel. 883 969 963