Affinity

Affinity - wskaźnik wykorzystywany w marketingu oraz marketingu internetowym. Służy do dokonywania porównań poziomu nasilenia analizowanej cechy w badanych grupach celowych. Umożliwia porównanie zasięgu medium w grupie docelowej z zasięgiem w populacji. Wartość poniżej 100 oznacza, iż medium jest niedopasowane do grupy docelowej. Wartość ukształtowana na poziomie wyższym niż 100 oznacza, że medium jest dopasowane do grupy docelowej. Neutralność ocenianego zjawiska to poziom współczynnika równy wartości 100.

autor: Dariusz Tworzydło źródło: Leksykon Public Relations
« powrót
Copyrights © ImPress PR


realizacja : intellect.pl

tel. 883 969 963